התאמת משקפיים

רקע כללי

מערכת הראיה נמצאת בתהליך התפתחות מתמיד  מגיל הלידה ועד גילאי 8-9 שנים.

ילדים קטנים לרוב אינם מסוגלים להצביע על בעייה בראיה וברוב המיקרים פגיעה בראייה לא מתבטאת  בהתנהגות חריגה.

ולכן קיימת חשיבות רבה  לבדיקת עינים שיגרתית על מנת לאבחן מוקדם ככל שניתן ליקוי ראיה חד עיני או בשתי העינים

ולתת את  התיקון המתאים ובכך למנוע  התפתחות ליקוי ראיה ונזק לטווח ארוך.

ההמלצה הינה לבדוק ילדים בדיקת עינים מלאה כולל  הרחבת אישונים  ב3 נקודות זמן משמעותיות בגיל שנה >3 שנים ובגיל 6 שנים.

Call Now Button